Nieuws
 
terug naar vorige scherm
ALV 22 april en financiële update
Geplaatst op: 29-3-2021

Beste leden,

Inmiddels beginnen de dagen weer te lengen en met de zomertijd en de stijgende temperatuur neemt ook de hoop toe dat we op een bepaald moment weer met elkaar op en langs het hockeyveld kunnen staan.

De afgelopen maanden hebben we alles op alles gezet om – binnen de beperkingen van de maatregelen die er zijn – zoveel mogelijk hockey te bieden. Voor de jeugd zijn er veel onderlinge wedstrijden georganiseerd, die tot ontzettend veel spelplezier hebben geleid (en nog steeds!). Jullie hebben de foto’s niet alleen op de facebook pagina van Qui Vive kunnen zien, maar ook meerdere malen in de Nieuwe Meerbode. Ook is er langer doorgetraind en zijn we vrijwel direct na de kerstvakantie weer begonnen met trainen. Voor de senioren hebben we ons lange tijd moeten beperken (en voor de leeftijdscategorie boven de 27 jaar helaas nog steeds) tot trainingen in vier- en tweetallen. Instuiftrainingen zijn georganiseerd, waar senioren met elkaar oefeningen konden afwerken onder deskundige begeleiding. En gelukkig mogen de senioren onder de 27 inmiddels weer spelen. We realiseren ons dat het niet een ideale situatie is, maar binnen de mogelijkheden is het het hoogst haalbare.

Enige tijd geleden hebben wij aangegeven dat we jullie graag willen informeren over de financiële stand van zaken waar Qui Vive zich op dit moment in bevindt. Het feit dat er minder gehockeyd kan worden en dat het clubhuis al maanden dicht is, laat diepe sporen na in de vereniging. Daarbij gaat het zeker niet alleen maar om geld: de verenigingszin en het plezier om lid te zijn van Qui Vive komt uit het samen hockeyen en uit het sociale contact dat we in en om het hockey met elkaar hebben. Dat dat al zo lang op een laag pitje staat is ontzettend jammer.

Ondertussen houden we de financiële situatie scherp in de gaten. We maken aanspraak op alle steunmaatregelen die er zijn, we proberen uitgaven zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De sluiting van het clubhuis en het mislopen van de barinkomsten trekt een stevige wissel op onze financiële situatie. We hadden de hoop dat we – na een positief seizoen 19/20 – toe zouden kunnen werken naar een financieel stabiele situatie, waarin we aan al onze verplichtingen konden voldoen. Door de aanhoudende lockdown is die mogelijkheid er voor dit jaar in ieder geval niet.

Op dit moment gaan wij ervan uit dat het clubhuis dit seizoen niet meer open gaat. Het is nog te vroeg om definitief de balans op te maken en wij zijn druk bezig om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hier nog verandering in aan te brengen. Ook gesprekken met de gemeente Uithoorn maken hier deel van uit.

Tijdens een ALV op 22 april aanstaande willen we uitgebreid met jullie stilstaan bij de financiële situatie. Kristiaan Limburg, onze penningmeester, zal een toelichting geven en er zal ruim de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Daarnaast zullen we jullie informeren over de meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot de competitie. De uitnodiging voor de ALV ontvangen jullie een dezer dagen in de mail.

We hopen jullie in groten getale online te mogen begroeten!

Namens het bestuur,

Pieter Litjens

Voorzitter
 
 

Hoofdsponsor
 
Subsponsors
 
 
Lid worden
Sponsor worden
Vrijwilliger worden